Ventil uzatvárací nátrubkovýV 10 131 606DN 10 – 506
Ventil uzatvárací nátrubkovýV 10 131 616DN 10 – 5016
Ventil uzatváracíV 30 111 616DN 15 – 20016
Ventil uzatváracíV 10 111 716DN 15 – 15016
Ventil uzatváracíV 30 111 716DN 15 – 15016
Ventil uzatvárací rohovýV 30 211 616DN 15 – 20016
Ventil uzatvárací s elektrickým servomotoromV 30 113 616DN 15 – 8016
Ventil uzatvárací s mäkkým sedlomV 35 111 616DN 15 – 20016
Ventil uzatváracíV 30 111 016DN 15 – 20016
Ventil uzatváracíV 30 111 40DN 65 – 20040
Ventil s regulačnou kuželkouV 40 111 016DN 15 – 20016
Ventil s regulačnou kuželkouV 40 111 040DN 15 – 20040
Ventil uzatváracíV 30 111 540DN 15 – 30040
Ventil uzatvárací rohovýV 30 211 540DN 15 – 20040
Ventil uzatvárací s elektrickým servomotoromV 30 113 540DN 15 – 15040
Ventil uzatváracíV 30 111 563DN 50 – 15063
Ventil uzatváracíV 30 111 263DN 50 – 15063
Ventil uzatváracíV 30 111 5100DN 50 – 150100
Ventil uzatváracíV 30 111 2100DN 50 – 150100
Ventil uzatvárací privarovacíV 30 121 4100DN 15 – 40100
Ventil uzatvárací privarovacíV 30 121 3100DN 15 – 40100
Ventil uzatváracíV 34 111 0100DN 15 – 50100
Ventil uzatvárací pre kyselinu sírovúC 36 101 625DN 20 – 20025
Ventil uzatvárací s vlnovcomV 25 111 540DN 15 – 15040
Ventil uzatvárací s vlnovcomV 25 111 525DN 15 – 20025
Ventil uzatvárací pre čpavok so spät. uzáveromC 43 101 540DN 15 – 20040
Ventil s regulačnou kuželkou pre čpavokC 43 103 540DN 15 – 10040
Ventil uzatvárací nátrubkovýV 10 131 4100DN 6 – 15100
Ventil uzatvárací privarovací so šroubenímV 10 151 1000DN 6 – 15100
Ventil uzatvárací so šroubením priamyV 10 151 0160DN 6 – 10160
Ventil uzatvárací so šroubením rohovýV 10 251 0160DN 10160
Ventil uzatváracíV 46 111 3160DN 15 – 40160
Ventil uzatváracíV 46 111 4250
V 46 111 3250
DN 15 – 40250
Ventil uzatvárací privarovacíV 45 121 4250
V 45 121 3250
DN 10250
Ventil uzatvárací kombinovanýV 45 181 4160
V 45 181 3250
DN 10160, 250
Ventil s regulačnou kuželkouV 41 111 616DN 15 – 30016
Ventil s regulačnou kuželkou a s elektrickým servomotoromV 41 113 616DN 15 – 30016
Ventil s regulačnou kuželkou a s elektrickým servomotoromV 41 113 540DN 15 – 30040
Ventil s regulačnou kuželkouV 40 111 4100DN 15 – 40100
Ventil s regulačnou kuželkouV 40 111 3100DN 15 – 40100
Ventil s regulačnou kuželkou privarovacíV 40 121 4100DN 15 – 40100
Ventil s regulačnou kuželkou privarovacíV 40 121 3100DN 15 – 40100
Ventil s regulačnou kuželkouV 40 111 4160
V 40 111 3160
DN 15 – 40160
Ventil s regulačnou kuželkouV 40 111 4250DN 15 – 40250
Ventil s regulačnou kuželkouV 40 111 3250DN 15 – 40250
Ventil uzatvárací šikmý ( s regulačnou kuželkou)C 09.2 111 016
C 09.2 111 040
DN 65 – 15016, 40
Ventil odkaľovacíB 10 111 540DN 25 – 6540
Ventil odkaľovacíB 10 111 4100DN 25 – 40100
Ventil odkaľovacíB 10 111 5100DN 25 – 50100
Ventil odkaľovacíB 10 111 4250DN 25 – 40250
Ventil odluhovacíB 25 111 540DN 15 – 2540
Ventil odluhovacíB 25 111 4100DN 15 – 25100
Ventil odluhovacíB 25 111 4250DN 15 – 25250
Ventil uzátvarácí šikmý, pogumovanýV 67 111 906DN 25 – 2006
Ventil uzatvárací membránový,pogumovanýV 69 111 910DN 25 – 20010
Ventil uzatvárací, hadicovýV 78 111 910DN 25 – 10010
Ventil uzatvárací polypropylénový,prírubovýV 99 111 916DN 10 – 6516
Ventil uzatvárací polypropylénovýso šroubenímV 99 111 916DN 10 – 6516
Ventil poistný pružinový nízkozdvižný, nátrubkovýP 10 237 616DN 15 – 2516
Ventil poistný pružinový nízkozdvižný: čapovýP 10 287 616DN 15 – 2516
plynotesný , čapovýP 11 287 616DN 15 – 2516
Ventil poistný pružinový, proporcionálnyP 15 217 616DN 25 – 10016
Ventil poistný pružinový, proporcionálnyP 15 217 540DN 25 – 12540
Ventil poistný pružinový ,proporc., plynotesnýP 16 217 616DN 25 – 10016
Ventil poistný pružinový ,proporc., plynotesnýP 16 217 540DN 25 – 12540
Ventil poistný pružinový, plnozdvižnýP 57 217 540DN 25 – 15040
Ventil poistný pružinový plnozdvižný,plynotesnýP 58 217 540DN 25 – 15040
Ventil spätný nátrubkovýZ 10 137 616DN 10 – 5016
Ventil spätnýZ 16 117 016DN 65 – 20016
Ventil spätnýZ 16 117 040DN 65 – 20040
Ventil spätnýZ 15 117 616DN 15 – 20016
Ventil spätný rohovýZ 15 217 616DN 15 – 20016
Ventil spätnýZ 16 117 616DN 15 – 20016
Ventil spätnýZ 15 117 540DN 15 – 20040
Ventil spätnýZ 15 117 4100
Z 15 117 3100
DN 15 – 40100
Ventil spätný privarovacíZ 15 127 4100
Z 15 127 3100
DN 15 – 40100
Ventil spätnýZ 15 117 4160
Z 15 117 3160
DN 15 – 40160
Ventil spätnýZ 15 117 4250
Z 15 117 3250
DN 15 – 40250
Ventil spätný uzavierateľnýZ 25 111 616DN 15 – 20016
Ventil spätný uzavierateľnýZ 25 111 540DN 15 – 10040
Ventil spätný do zvislého potrubiaZ 35 117 516
Z 35 117 540
DN 16 – 25016, 40
Ventil spätný do zvislého potrubiaZ 35 117 563
Z 35 117 5100
DN 16 – 25063, 100
Ventil spätný do zvislého potrubiaZ 35 117 5160
Z 35 117 5250
DN 16 – 250160, 250
Ventil spätný do zvis. potrubia s aut. prepúšťanímZ 40 117 516DN 16 – 10016, 40
Ventil spätný medziprírubovýC 09 402 040DN 15 – 8040
Ventil odvzdušňovacíH 1022.1DN 50 – 15016