Štandarné tlakomery

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03304-AZ63 mmspodnýod 60kPa do 10MPa1,60%
03358-AZ63 mmzadnýod 60kPa do 10MPa1,60%
03304-P63 mmspodnýod 60kPa do 40MPa1,60%
03304-TP63 mmspodnýod 60kPa do 40MPa1,60%
03358-P63 mmzadnýod 60kPa do 40MPa1,60%
03312-AZ100 mmspodnýod 60kPa do 10MPa1,60%
03312-S100 mmspodnýod 60kPa do 10MPa1,60%
13312-S100 mmspodnýod 60kPa do 10MPa1,00%
03322100 mmzadnýod 60kPa do 10MPa1,60%
53332100 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%
13332100 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,00%
03342100 mmzadnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03313-AZ150 mmspodnýod 60kPa do 10MPa1,60%
03313-S160 mmSpodnýod 60kPa do 10MPa1,60%
13313-S160 mmspodnýod 60kPa do 10MPa1,00%
03323160 mmzadnýod 60kPa do 10MPa1,60%
03333160 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%
13333160 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,00%
03343160 mmzadnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03314-S250 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03314-S250 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,00%

Membránové tlakomery pre nízky tlak

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03368-S63 mmspodnýod 4kPa do 40kPa1,60%
03369-S63 mmzadnýod 4kPa do 40kPa1,60%
03398-S100 mmspodnýod 4kPa do 40kPa1,60%
03399-S100 mmzadnýod 4kPa do 40kPa1,60%
03388160 mmspodnýod 400Pa do 40kPa4; 1,6%
03377160 mmzadnýod 400Pa do 40kPa4; 1,6%
13388160 mmspodnýod 1,6kPa do 40kPa1,00%
23388160 mmspodnýod 4kPa do 40kPa0,60%

Membránové tlakomery s oddeľovacou membránou

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03379100 mmspodnýod 100kPa do 2,5MPa2,50%
03376160 mmspodnýod 100kPa do 2,5MPa2,50%

Kontrolné a etalónové tlakomery

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03402160 mmspodnýod 60kPa do 100MPa0,60%
03413-E160 mmspodnýod 100kPa do 100MPa0,40%
03413-E160 mmspodnýod 100kPa do 100MPa0,25%
03314-E250 mmspodnýod 60kPa do 100MPa0,60%
03314-E250 mmspodnýod 100kPa do 100MPa0,40%
03314-E250 mmspodnýod 100kPa do 100MPa0,25%

Dvojité a diferenčné tlakomery

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03350100 mmspodnýod 60kPa do 10MPa1,60%
03352100 mmspodnýod 60kPa do 10MPa1,60%
13353160 mmspodnýod 60kPa do 10MPa1,60%
03378160 mmzadnýod 400Pa do 40kPa4; 1,6%

Otrasuvzdorné (glycerínové) tlakomery

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03304-G63 mmspodnýod 100kPa do 40MPa1,60%
03358-G63 mmzadnýod 100kPa do 40MPa1,60%
03384-G100 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03386-G100 mmzadnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03313-G160 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%

Vodotesné tlakomery

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03304-V63 mmspodnýod 100kPa do 40MPa1,60%
03358-V63 mmzadnýod 100kPa do 40MPa1,60%
03382-V100 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03386-V100 mmzadnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03313-V160 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%

Celonerezové tlakomery

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03304-CH63 mmspodnýod 100kPa do 40MPa1,60%
03312-CH100 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,00%
03313-CH160 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,00%

Celonerezové tlakomery otrasuvzdorné (glycerínové)

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03304-CHG63 mmspodnýod 100kPa do 40MPa1,60%
03358-CHG63 mmzadnýod 100kPa do 40MPa1,60%
03384-CHG100 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03386-CHG100 mmzadnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03313-CHG160 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%

Celonerezové tlakomery vodotesné

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03304-CHV63 mmspodnýod 100kPa do 40MPa1,60%
03358-CHV63 mmzadnýod 100kPa do 40MPa1,60%
03382-CHV100 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03386-CHV100 mmzadnýod 60kPa do 160MPa1,60%
03313-CHV160 mmspodnýod 60kPa do 160MPa1,60%

Kontaktné tlakomery

TypPriemerPrípojRozsahPresnosť
03380100 mmspodnýod 100kPa do 160MPa4; 2,5; 1,6%
03370160 mmspodnýod 100kPa do 160MPa4; 2,5; 1,6%
03395160 mmspodnýod 100kPa do 160MPa4; 2,5; 1,6%
03396160 mmzadnýod 100kPa do 160MPa4; 2,5; 1,6%
03393160 mmspodnýod 100kPa do 2,5MPa2,50%