Teplomery bimetalové (dvojkovové)

TypPriemerPripojenieRozsahTrieda presnosti
700963 mmpriamyod -30°C/+50°C do 200°C2
701180 mmpriamyod -30°C/+50°C do 200°C2
7010100 mmpriamyod -30°C/+50°C do 200°C2
7020160 mmpriamyod -30°C/+50°C do 200°C2
710963 mmuhlovýod -30°C/+50°C do 200°C2
711180 mmuhlovýod -30°C/+50°C do 200°C2
7110100 mmuhlovýod -30°C/+50°C do 200°C2
7120160 mmuhlovýod -30°C/+50°C do 200°C2

Tlakové teplomery s pevnou stopkou

TypPriemerPripojenieRozsahTrieda presnosti
6320100 mmspodný priamyod -30°C/+50°C do 600°C2
6324100 mmspodný priamyod -30°C/+50°C do 600°C2
6321100 mmspodný zahnutý dozaduod -30°C/+50°C do 600°C2
6325100 mmspodný zahnutý dozaduod -30°C/+50°C do 600°C2
6322100 mmspodný zahnutý dopravaod -30°C/+50°C do 600°C2
6326100 mmspodný zahnutý dopravaod -30°C/+50°C do 600°C2
6323100 mmspodný zahnutý doľavaod -30°C/+50°C do 600°C2
6327100 mmspodný zahnutý doľavaod -30°C/+50°C do 600°C2
7320160 mmspodný priamyod -30°C/+50°C do 600°C2
7324160 mmspodný priamyod -30°C/+50°C do 600°C2
7321160 mmspodný zahnutý dozaduod -30°C/+50°C do 600°C2
7325160 mmspodný zahnutý dozaduod -30°C/+50°C do 600°C2
7322160 mmspodný zahnutý dopravaod -30°C/+50°C do 600°C2
7326160 mmspodný zahnutý dopravaod -30°C/+50°C do 600°C2
7323160 mmspodný zahnutý doľavaod -30°C/+50°C do 600°C2
7327160 mmspodný zahnutý doľavaod -30°C/+50°C do 600°C2

Tlakové teplomery kapilárové

TypPriemerPripojenieRozsahTrieda presnosti
6340100 mmspodnýod -30°C/+50°C do 600°C2
6341100 mmzadnýod -30°C/+50°C do 600°C2
7340160 mmspodnýod -30°C/+50°C do 600°C2
7341160 mmzadnýod -30°C/+50°C do 600°C2

Tlakové teplomery kontaktné s pevnou stopkou

TypPriemerPripojenieRozsahTrieda presnosti
6520100 mmspodný priamyod -30°C/+50°C do 600°C2
6524100 mmspodný priamyod -30°C/+50°C do 600°C2
6521100 mmspodný zahnutý dozaduod -30°C/+50°C do 600°C2
6525100 mmspodný zahnutý dozaduod -30°C/+50°C do 600°C2
6522100 mmspodný zahnutý dopravaod -30°C/+50°C do 600°C2
6526100 mmspodný zahnutý dopravaod -30°C/+50°C do 600°C2
6523100 mmspodný zahnutý doľavaod -30°C/+50°C do 600°C2
6527100 mmspodný zahnutý doľavaod -30°C/+50°C do 600°C2
7520160 mmspodný priamyod -30°C/+50°C do 600°C2
7524160 mmspodný priamyod -30°C/+50°C do 600°C2
7521160 mmspodný zahnutý dozaduod -30°C/+50°C do 600°C2
7525160 mmspodný zahnutý dozaduod -30°C/+50°C do 600°C2
7522160 mmspodný zahnutý dopravaod -30°C/+50°C do 600°C2
7526160 mmspodný zahnutý dopravaod -30°C/+50°C do 600°C2
7523160 mmspodný zahnutý doľavaod -30°C/+50°C do 600°C2
7527160 mmspodný zahnutý doľavaod -30°C/+50°C do 600°C2

Tlakové teplomery kontaktné kapilárové

TypPriemerPripojenieRozsahTrieda presnosti
6530100 mmspodnýod -30°C/+50°C do 600°C2
6531100 mmzadnýod -30°C/+50°C do 600°C2
7530160 mmspodnýod -30°C/+50°C do 600°C2
7531160 mmzadnýod -30°C/+50°C do 600°C2