Vodoznaky, stavoznaky, priehľadítka, sacie koše, vtokové koše, montážne vložky, navrtávacie pásy

NázovOznačenieTlak
Vodoznaky reflexné ventilovéU 48.1 – 4p4p = 4 Mpa
Stavoznaky reflexné ventilovéU 45.1 – 42525
Spojky stavoznakovR 00.516
Stavoznaky reflexné ventilovéU 45.1. – 44040
Stavoznaky s kohútovými hlavicamiU 10 – 71616
Stavoznaky s ventilovými hlavicamiU 22 – 01616
Priehľadítka do vodorovného a zvislého potrubiaU 70 – 616, U 70 – 01616
Sacie koše ventilovéM 51 010 – 61010
Sacie koše klapkovéM 45 010 – 61010
Sacie koše ventilovéM 51 017 – 61010
Vtokové košeM 30 018 – 610
M 30 010 610
10
Montážne vložkyM 20 010 – 610, PN 10,16,25
Navrtávacie pásy: s guľovým kohútom, so šupátkom a bez uzáveru

VENTILY ODVZDUŠŇOVACIE

NázovOznačenieTlak
Odvzdušňovač mechanickýD 60 141 71010
Ventil odvzdušňovací plavákovýD 62 017 54040
Ventil odvzdušňovací plavákovýD 62 047 61616
Ventil odvzdušňovací plavákovýV 43206
OdvzdušňovačD 67 137 6011
Odvzdušňovač plavákovýD 61 117 61010
Ventil odvetrávacíV 232116
Ventil odvzdušňovací a zavzdušňovacíH 1022.1
H 1022.2
16
Ventil tlakomerový uzatváracíA, B 630 250

KOMPENZÁTORY A MONTÁŽNE VLOŽKY

NázovOznačenieTlak
Kompenzátor upchávkovýM 10 010 54040
Kompenzátor upchávkovýM 10 010 52525
Kompenzátor upchávkovýM 10 010 61616
Kompenzátor upchávkovýM 10 010 51616
Kompenzátor upchávkovýM 10 010 61616
Kompenzátor upchávkovýM 10 010 61010
Montážna vložkaM 20 110 61616
Montážna vložkaM 20 010 61010
Montážna vložkaM 20 010 52525

HYDRANTY

NázovOznačenieTlak
Hydrant nadzemný NOVA, NIRO,RIGUSDN 80 – 15016
Hydrant pozemný HYDRUS
SUPRA
DN 80 – 10016