VENTILYpoistné, spätné, regulačné, uzatváracie
ŠUPÁTKAposúvače strmeňové, nožové, vekové
KOHÚTY GUĽOVÉzávitové, navarovacie, prírubové,
KLAPKYprírubové, medziprírubové, koncové, spätné, uzatváracie, škrtiace
FILTREzávitové, prírubové, prachové
REGULÁTORY TLAKUprírubové, závitové :na vodu paru, vzduch, vodu, plyn
ODVÁDZAČE KONDENZÁTUplavákové, termické
POMOCNÉ ARMATÚRYvodoznaky, stavoznaky, priehľadítka, sacie koše, vtokové koše, montážne vložky, navrtávacie pásy