Profil stránky spoločnosti

ARMAT PLUS s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Tel./fax: +421 48 416 45 49
Mobil: +421 918 918 141
+421 911 918 141
E-mail: armatplus@armatplus.sk

Obchodná spoločnosť ARMAT PLUS s.r.o. je zameraná na predaj armatúr a hutného materiálu.

Uvedenými informáciami Vám chceme poskytnúť prvotný obraz o dostupnosti a výbere priemyselných armatúr a hutného materiálu. Ponúkame priemyselné armatúry a hutné materiály od certifikovaných výrobcov. Poskytujeme odborné, technické poradenstvo, prípadne Vám navrhneme vhodné priemyselné armatúry, hutný materiál podľa prevádzkových požiadaviek.

Ponúkaný sortiment je vhodný pre:

  • Energetický priemysel
  • Strojárenský priemysel
  • Chemický priemysel
  • Vodárenský priemysel
  • Plynárenský priemysel

V ponuke spoločnosti sú aj komplexné riešenia dodávok pre jednotlivé zákazky zmluvne podložené s dodaním atestov, preukázanie zhody o kvalite tovaru. Záväzné ceny sú vždy stanovené na základe dopytu, množstva odberu a vopred dohodnutých platobných podmienok.